• Gratis levering binnen 25km rond Sleidinge
 • Opstellen en afbreken inbegrepen
 • 2e dag aan halve prijs
 • Gratis annulatie bij slecht weer
0468 24 03 61

Huurvoorwaarden bij het huren van een springkasteel
Zorgeloos een springkasteel huren

Om problemen te vermijden achteraf werden de huurvoorwaarden te Gent van Joy Jumpers opgesteld. Bekijk ze gerust en contacteer ons bij vragen.

Gebruiksvoorwaarden

 • De blaasinstallatie mag in geen enkel geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt worden
 • bij het afhalen van het springkasteel. Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de hele huurperiode tot het wordt afgehaald. Uitzondering: bij onweer en hevige rukwinden mag u het springkasteel tijdelijk aflaten ! Als de storm is gaan liggen de blaasinstallatie onmiddellijk terug aanzetten zodat er niet teveel regenwater in het kasteel kan binnendringen
 • Schoenen, puntige voorwerpen, het dragen van brillen,… zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel en dit om materiële en vooral lichamelijke schade te voorkomen!
 • Het springkasteel is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3j en ouder dan 14j.
 • Ook dieren op het springkasteel is niet toegelaten.
 • Eten, drinken, roken is niet toegelaten op het springkasteel.
 • Het springkasteel mag na de opstelling niet meer verplaatst worden.
 • Verboden om op het voorste gedeelte, de opstap van het springkasteel, te springen. De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk op en af het springkasteel te gaan.
 • Verboden om aan de muren te hangen of te klimmen.
 • Indien het springkasteel overnacht zal de huurder de blaasinstallatie afkoppelen en veilig onderbrengen.
 • Eventuele reinigingskosten door abnormaal gebruik zal aan de klant worden doorgerekend
 • Bij defect tijdens de huurperiode dient u ons onmiddellijk te verwittigen. Na vaststelling van de oorzaak van het defect zal u enerzijds een aangepast deel van de huurprijs worden terugbetaald, anderzijds de huurprijs worden ingehouden en de meerprijs van de herstelling aan u doorgerekend indien het defect te wijten is aan door u aangebrachte schade.
 • Het is verboden het springkasteel verder te verhuren of geldelijk uit te baten.
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen. Bij opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik op de hoogte is.
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of het letstel mag zijn.
 • Gebruik van de gehuurde springkasteel gebeurt steeds onder toezicht van een volwassene.
 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangst name van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.

Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Gent. Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen!

RUIM AANBOD SPRINGKASTELEN

GRATIS LEVERING ROND SLEIDINGE

SCHERPE TARIEVEN